Εγκαταστήστε ένα ΑΤΜ στην επιχείρησή σας
Εγκαταστήστε ένα ΑΤΜ στην επιχείρησή σας
Δεν υπάρχει ΑΤΜ στην περιοχή σας;
Δεν υπάρχει ΑΤΜ στην περιοχή σας;
Συνεργαστείτε με τον κορυφαίο πάροχο ΑΤΜ
Συνεργαστείτε με τον κορυφαίο πάροχο ΑΤΜ

Λύσεις διαχείρισης ΑΤΜ για Τράπεζες

ΑΤΜ-as-a-Service

Το ΑΤΜ είναι ειδικότητά μας. Με την πρόταση αξίας “ATM-as-a-Service”, προσφέρουμε σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα την δυνατότητα να αξιοποιήσουν την τεχνολογία μας, το παγκόσμιο δίκτυο ATM και την πολυετή εμπειρίας μας. Έτσι οι συνεργάτες μας μπορούν να πετύχουν μείωση του λειτουργικού κόστους και τη βελτιώση της εμπειρίας πελατών.

Μπορεί σήμερα ο οργανισμός που εκπροσωπείτε να επωφεληθεί από τις δυνατότητες που προσφέρουν οι υπηρεσίες μας:

Είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας στα δεξιά για να κάνουμε μια πρώτη συζήτηση.

ΣΥΜΦΩΝIΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧHΣ ΣΤΟ ΔIΚΤΥΟ

Tράπεζες & Xρηματοπιστωτικά Iδρύματα έχουν πρόσβαση στo δίκτυo ΑΤΜ μας μέσω ευέλικτων συμφωνιών.

OUTSOURCING ΑΤΜ

Αναλαμβάνουμε και διαχειριζόμαστε πλήρως υφιστάμενα Δίκτυα ΑΤΜ Τραπεζών (εν όλω ή εν μέρει)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τράπεζες μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα και να μειώσουν το κόστος λειτουργίας.

Επικοινωνία
POS/eCommerce

Εύρεση