Τράπεζες

ΑΤΜ-as-a-Service- διαχείριση και λειτουργία του δικτύου ΑΤΜ σας

Το ΑΤΜ εξελίσσεται από τον παραδοσιακό του ρόλο της έκδοσης μετρητών προς ένα πλήρως ολοκληρωμένο κανάλι αυτοεξυπηρέτησης. Η τεχνολογία παρέχει την πλατφόρμα για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών που αλλάζουν το μοντέλο αλληλεπίδρασης, το εύρος και το βάθος των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και τη διαθεσιμότητα του επιπέδου υπηρεσιών και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Με την πρόταση αξίας ATM-as-a-Service, προσφέρουμε στις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΧΙ) μια λύση για την αξιοποίηση της τεχνολογίας μας, του παγκόσμιου δικτύου ATM και της μακροχρόνιας επιχειρησιακής μας εμπειρίας για την επίτευξη αποδοτικότητας κόστους και ανώτερης εμπειρίας πελατών.

Προσφέρουμε επίσης ευέλικτα πακέτα υπηρεσιών που περιλαμβάνουν υπηρεσίες διαχείρισης για το δίκτυο ΑΤΜ της τράπεζας, συνδεσιμότητα με το ανεξάρτητο δίκτυο ΑΤΜ με τις Συμφωνίες Συμμετοχής στο Δίκτυο και τη δυνατότητα αγοράς των ΑΤΜ της τράπεζας με το Πρόγραμμα Αγοράς Περιουσιακών Στοιχείων.

ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΣΤΟ ΔΊΚΤΥΟ

Οι συνεργάτες μας τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δίκτυα ΑΤΜ μας μέσω των ευέλικτων συμφωνιών συμμετοχής στο δίκτυο.

OUTSOURCING ΑΤΜ

Προσφέρονται επίσης παγκόσμιες συμφωνίες με προμηθευτές και υπηρεσίες που μπορούν να ενσωματωθούν στο χαρτοφυλάκιό μας.

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΓΟΡΆΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ

Προσφέρει πολλαπλά οφέλη όσον αφορά τη βελτιστοποίηση του κόστους και την παρουσία στην αγορά

Επικοινωνία
Για λύσεις ΑΤΜ

Εύρεση