Συνεργαστείτε με τον κορυφαίο πάροχο ΑΤΜ
Συνεργαστείτε με τον κορυφαίο πάροχο ΑΤΜ
Εγκαταστήστε ένα ΑΤΜ στην επιχείρησή σας
Εγκαταστήστε ένα ΑΤΜ στην επιχείρησή σας
Δεν υπάρχει ΑΤΜ στην περιοχή σας;
Δεν υπάρχει ΑΤΜ στην περιοχή σας;

Ασφάλεια του ΑΤΜ

Ελέγξτε το ΑΤΜ

Πριν χρησιμοποιήσετε το ΑΤΜ, ελέγξτε κάθε φορά για ασυνήθιστα αντικείμενα ή σημάδια καταστροφής στο ΑΤΜ (για παράδειγμα, αν φαίνεται να έχει τοποθετηθεί κάτι πάνω στον καρταναγνώστη). Εάν παρατηρήσετε κάτι ασυνήθιστο στο ΑΤΜ ή εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος στην οθόνη – μην χρησιμοποιήσετε το ΑΤΜ.

Ασφαλής χρήση του ΑΤΜ

Σταθείτε μπροστά από το ΑΤΜ έτσι ώστε κανένας να μην μπορεί να δει τον κωδικό PIN ή το ποσό ανάληψης σας. Κατά την εισαγωγή του κωδικού PIN καλύψτε το πληκτολόγιο με τα χέρια σας και πρωτού πάρετε τα χρήματα και την κάρτα σας, κοιτάξτε τριγύρω. Έλενξτε αν κάποιος βρίσκεται ακριβώς από πίσω σας.

Ποτέ μην αποκαλύπτετε προσωπικά στοιχεία

Ποτέ μην παρέχετε τον αριθμό κάρτας, λογαριασμού ή τον κωδικό PIN σας σε αγνώστους ακόμα και αν ισχυρίζονται ότι δουλέυουν στην Τράπεζα. Εποικοινωνήστε απευθείας, είτε με την Euronet, είτε με την Τράπεζά σας.

Επικοινωνία
POS/eCommerce

Εύρεση