Προσφέρετε στους πελάτες σας μια επιπλέον υπηρεσία με ένα ΑΤΜ της Euronet.
Προσφέρετε στους πελάτες σας μια επιπλέον υπηρεσία με ένα ΑΤΜ της Euronet.
Το ΑΤΜ της Euronet μπορεί να οφελήσει την επιχείρησή σας και να παρέχει στους πελάτες εύκολη πρόσβαση σε μετρητά.
Το ΑΤΜ της Euronet μπορεί να οφελήσει την επιχείρησή σας και να παρέχει στους πελάτες εύκολη πρόσβαση σε μετρητά.
Η Euronet αναλαμβάνει τη διαχείριση και συντήρηση του ΑΤΜ, διασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για τους πελάτες σας.
Η Euronet αναλαμβάνει τη διαχείριση και συντήρηση του ΑΤΜ, διασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για τους πελάτες σας.
Οι υπηρεσίες/προϊόντα του ΑΤΜ έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύ φάσμα κλάδων και εταιριών.
Οι υπηρεσίες/προϊόντα του ΑΤΜ έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύ φάσμα κλάδων και εταιριών.
Ανακαλύψτε εάν η επιχείρησή σας πληρεί τις προδιαγραφές για ΑΤΜ με την χρήση του υπολογιστή επιλεξιμότητας (ATM Eligibility Calculator).
Ανακαλύψτε εάν η επιχείρησή σας πληρεί τις προδιαγραφές για ΑΤΜ με την χρήση του υπολογιστή επιλεξιμότητας (ATM Eligibility Calculator).

Ασφάλεια του ΑΤΜ

Ελέγξτε το ΑΤΜ

Before you use the ATM, always check to see if there are any unusual objects or any trace of damage on the machine (e.g. if there is something placed on the card reader)! If you see anything unusual on the ATM or there’s an error message displayed – do not use the machine.

Ασφαλής χρήση του ΑΤΜ

Σταθείτε μπροστά από το ΑΤΜ έτσι ώστε κανένας να μην μπορεί να δει τον κωδικό PIN ή το ποσό ανάληψης σας. Κατά την εισαγωγή του κωδικού PIN καλύψτε το πληκτολόγιο με τα χέρια σας και πρωτού πάρετε τα χρήματα και την κάρτα σας, κοιτάξτε τριγύρω. Έλενξτε αν κάποιος βρίσκεται ακριβώς από πίσω σας.

Ποτέ

Ποτέ μην παρέχετε τον αριθμό κάρτας, λογαριασμού ή τον κωδικό PIN σας σε αγνώστους ακόμα και αν ισχυρίζονται ότι δουλέυουν στην Τράπεζα. Εποικοινωνήστε απευθείας, είτε με την Euronet, είτε με την Τράπεζά σας.

Επικοινωνία
Τηλέφωνο επικοινωνίας

Εύρεση