Συμφωνία συμμετοχής στο δίκτυο

Τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο ΑΤΜ μας μέσω των ευέλικτων Συμφωνιών Συμμετοχής στο Δίκτυο. Η επίτευξη τέτοιας συμφωνίας αυξάνει άμεσα το αποτύπωμα αγοράς του συνεργάτη μας, χωρίς την ανάγκη κεφαλαιακών επενδύσεων.

Μέσω των προδιαγραφών ISO8583, μπορούμε να δημιουργήσουμε απευθείας συνδέσεις Host to Host (H2H) με τα συστήματα πληροφορικής της τράπεζας/του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Οφέλη για την Τράπεζα

  • Μικρότερο λειτουργικό κόστος, άμεση βελτίωση του P&L- δεν χρειάζονται CAPEX
  • Η Euronet αναλαμβάνει την παροχή των συμφωνημένων επιπέδων υπηρεσιών
  • Ευέλικτες ρυθμίσεις συνεργασίας
  • Προηγμένες διαδικασίες πρόβλεψης και ανατροφοδότησης μετρητών
  • Ενισχυμένη ασφάλεια ΑΤΜ
  • Ενίσχυση παρουσίας στο δίκτυο ΑΤΜ μέσω του υπάρχοντος δικτύου ΑΤΜ της Euronet
  • Επέκταση της εμβέλειας των τραπεζικών υπηρεσιών στην πελατειακή βάση της τράπεζας

OUTSOURCING ΑΤΜ

Αναλαμβάνουμε και διαχειριζόμαστε πλήρως υφιστάμενα Δίκτυα ΑΤΜ Τραπεζών (εν όλω ή εν μέρει)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τράπεζες μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα και να μειώσουν το κόστος λειτουργίας.

Επικοινωνία
Για λύσεις ΑΤΜ
Για λύσεις POS/eCommerce

Εύρεση