Συμφωνία συμμετοχής στο δίκτυο

Οι συνεργάτες μας τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Δίκτυα ΑΤΜ μας μέσω των ευέλικτων Συμφωνιών Συμμετοχής στο Δίκτυο. Η συμφωνία αυτή αυξάνει άμεσα το αποτύπωμα αγοράς της τράπεζας/του ΦΙ, χωρίς την ανάγκη κεφαλαιακών επενδύσεων.

Μέσω των προδιαγραφών μας ISO8583, μπορούμε να δημιουργήσουμε απευθείας συνδέσεις Host to Host (H2H) με τα συστήματα πληροφορικής της τράπεζας/του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με ελάχιστη διακοπή της υπηρεσίας.

Οφέλη για την Τράπεζα

  • Λιγότερο λειτουργικό κόστος, άμεση βελτίωση του P&L- δεν χρειάζονται CAPEX
  • Μερική ή πλήρης αγορά του υφιστάμενου στόλου ΑΤΜ της Τράπεζας- άμεση εισφορά κεφαλαίου και θετικές ταμειακές ροές
  • Πλήρης επιχειρησιακή ευθύνη από άκρη σε άκρη, συμπεριλαμβανομένων συμφωνημένων επιπέδων υπηρεσιών και ευέλικτων ρυθμίσεων συνεργασίας
  • Προηγμένες διαδικασίες πρόβλεψης και πλήρωσης μετρητών
  • Ενισχυμένη ασφάλεια ΑΤΜ
  • Ενισχυμένη παρουσία στο δίκτυο ΑΤΜ με συνδεσιμότητα με το υπάρχον δίκτυο ΑΤΜ της Euronet EFT
  • Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες
  • Επιχειρησιακή συνέχεια
  • Επέκταση της εμβέλειας των τραπεζικών υπηρεσιών στην πελατειακή της βάση

OUTSOURCING ΑΤΜ

Προσφέρονται επίσης παγκόσμιες συμφωνίες με προμηθευτές και υπηρεσίες που μπορούν να ενσωματωθούν στο χαρτοφυλάκιό μας.

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΓΟΡΆΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ

Προσφέρει πολλαπλά οφέλη όσον αφορά τη βελτιστοποίηση του κόστους και την παρουσία στην αγορά

Επικοινωνία
Για λύσεις ΑΤΜ

Εύρεση