Πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας, τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, την επιλογή να αποκτήσει η Euronet EFT τα περιουσιακά στοιχεία των ΑΤΜ και να τα ενσωματώσει στο ανεξάρτητο δίκτυο ΑΤΜ μας σε επιλεγμένες αγορές, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη όσον αφορά τη βελτιστοποίηση του κόστους και την παρουσία στην αγορά. Προσφέρουμε επίσης ευκαιρίες κοινοπραξίας που παρέχουν αναβαθμίσεις και αντικαταστάσεις στους στόλους ΑΤΜ των τραπεζών/ΦΙ, αναπτύσσοντας παράλληλα το δίκτυο ΑΤΜ.

ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΣΤΟ ΔΊΚΤΥΟ

Οι συνεργάτες μας τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δίκτυα ΑΤΜ μας μέσω των ευέλικτων συμφωνιών συμμετοχής στο δίκτυο.

OUTSOURCING ΑΤΜ

Προσφέρονται επίσης παγκόσμιες συμφωνίες με προμηθευτές και υπηρεσίες που μπορούν να ενσωματωθούν στο χαρτοφυλάκιό μας.

Επικοινωνία
Για λύσεις ΑΤΜ

Εύρεση