Τα ΑΤΜ της Euronet δέχονται όλες τις κύριες κάρτες
Τα ΑΤΜ της Euronet δέχονται όλες τις κύριες κάρτες
Προσφέρετε στους πελάτες σας μια επιπλέον υπηρεσία με ένα ΑΤΜ της Euronet.
Προσφέρετε στους πελάτες σας μια επιπλέον υπηρεσία με ένα ΑΤΜ της Euronet.
Δώστε στις κοινότητές σας εύκολη πρόσβαση στα μετρητά, με την υπηρεσία της Euronet «ΑΤΜ στην Κοινότητα»
Δώστε στις κοινότητές σας εύκολη πρόσβαση στα μετρητά, με την υπηρεσία της Euronet «ΑΤΜ στην Κοινότητα»
Η Euronet αναλαμβάνει τη διαχείριση και συντήρηση του ΑΤΜ, διασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για τους πελάτες σας.
Η Euronet αναλαμβάνει τη διαχείριση και συντήρηση του ΑΤΜ, διασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για τους πελάτες σας.
Οι υπηρεσίες/προϊόντα του ΑΤΜ έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύ φάσμα κλάδων και εταιριών.
Οι υπηρεσίες/προϊόντα του ΑΤΜ έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύ φάσμα κλάδων και εταιριών.

ΑΤΜ στην Κοινότητα

Η πρόσβαση στα μετρητά είναι μια σημαντική υπηρεσία για κάθε πολίτη, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, όπου τελευταία παρατηρούμε το φαινόμενο οι τράπεζες να μειώνουν την δραστηριότητά τους και να αποσύρουν ΑΤΜ.

Το «ΑΤΜ στην Κοινότητα» είναι μια υπηρεσία ΑΤΜ της Euronet που στοχεύει να παρέχει λύσεις σε Δήμους και Κοινότητες, που αντιμετωπίζουν πιθανή έλλειψη πρόσβασης σε μετρητά σε τοπικό επίπεδο. Η νέα αυτή υπηρεσία έρχεται σε απάντηση των αυξανόμενων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες όταν τα μετρητά δεν είναι εύκολα προσβάσιμα.

Το «ΑΤΜ στην Κοινότητα» παρέχει οφέλη όχι μόνο στους πολίτες, επιτρέποντας βολική, ασφαλή και συνεχόμενη πρόσβαση σε μετρητά, αλλά καιστηρίζει την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων, παρέχοντας στους πελάτες τους επιλογή στον τρόπο πληρωμής.

Ταξίδι & Ψυχαγωγία

Προσφέρετε στους πελάτες σας μία ευέλικτη υπηρεσία ΑΤΜ που θα τους παρέχει ασφαλή πρόσβαση σε μετρητά

Λιανική

Προσφέρετε στους πελάτες σας μια νέα χρήσιμη υπηρεσία

Επικοινωνία
Τηλέφωνο επικοινωνίας

Εύρεση