Ανακαλύψτε εάν η επιχείρησή σας πληρεί τις προδιαγραφές για ΑΤΜ με την χρήση του υπολογιστή επιλεξιμότητας (ATM Eligibility Calculator).
Ανακαλύψτε εάν η επιχείρησή σας πληρεί τις προδιαγραφές για ΑΤΜ με την χρήση του υπολογιστή επιλεξιμότητας (ATM Eligibility Calculator).
Προσφέρετε στους πελάτες σας μια επιπλέον υπηρεσία με ένα ΑΤΜ της Euronet.
Προσφέρετε στους πελάτες σας μια επιπλέον υπηρεσία με ένα ΑΤΜ της Euronet.
Το ΑΤΜ της Euronet μπορεί να οφελήσει την επιχείρησή σας και να παρέχει στους πελάτες εύκολη πρόσβαση σε μετρητά.
Το ΑΤΜ της Euronet μπορεί να οφελήσει την επιχείρησή σας και να παρέχει στους πελάτες εύκολη πρόσβαση σε μετρητά.
Η Euronet αναλαμβάνει τη διαχείριση και συντήρηση του ΑΤΜ, διασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για τους πελάτες σας.
Η Euronet αναλαμβάνει τη διαχείριση και συντήρηση του ΑΤΜ, διασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για τους πελάτες σας.
Οι υπηρεσίες/προϊόντα του ΑΤΜ έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύ φάσμα κλάδων και εταιριών.
Οι υπηρεσίες/προϊόντα του ΑΤΜ έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύ φάσμα κλάδων και εταιριών.

Τουρισμός

Έχουμε εδραιωμένες σχέσεις με τους παγκόσμιους οργανισμούς καρτών και όλες οι υπηρεσίες και τα προϊόντα των ΑΤΜ μας συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία που διέπουν τον κλάδο, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Όσοι χρησιμοποιούν τα ΑΤΜ μας μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς.

Με τα ΑΤΜ πολλαπλών νομισμάτων που βρίσκονται σε καίρια σημεία με μεγάλη ταξιδιωτική κίνηση, μπορούμε να προσφέρουμε πρόσβαση σε μετρητά – όπου και όταν υπάρχει ανάγκη.

ΑΤΜ μας βρίσκονται σε: αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, μαρίνες, τερματικούς σταθμούς λεωφορείων καθώς και σε γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων.

Ψυχαγωγία

Μια πρόσθετη υπηρεσία που θα κρατήσει τους πελάτες σας στις εγκαταστάσεις σας για περισσότερη ώρα!

Λιανική

Προσφέρετε στους πελάτες σας μια νέα χρήσιμη υπηρεσία

Επικοινωνία
Τηλέφωνο επικοινωνίας

Εύρεση